candy and toffees

 แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปรช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสและความเงางามในกับผลิตภัณฑ์แคนดี้และท็อปฟี่ และยังสามารถใช้ทดแทน การใช้ไฮโดรคอลลอยด์ตัวอื่น
Chocolate coating

 แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ช่วยเพิ่มความเงางาม และเพิ่มเนื้อสัมผัส ในผลิตภัณฑ์ rice chocolate
Dragees and Drops

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เพื่อทดแทนการใช้เจลาติน หรือ ใช้แทนไฮโดรคอลลอยด์ตัวอื่นบางส่วน เพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับผลิตภัณฑ์
gummy and jelly gum

แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ กัมมี่ เจลลี่ และ ลูกอม เพื่อทดแทนการใช้เจลาติน หรือ ใช้แทนไฮโดรคอลลอยด์ตัวอื่นบางส่วน เพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับผลิตภัณฑ์
Marshmallows

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ช่วยเพิ่มความนุ่ม ความยืดหยุ่น และความคงตัวให้กับมาร์ชแมโลว์ ทั้งยังสามารถใช้แทนเจลาตินในกลุ่มสินค้าวีแกน
Molding starch

แป้งมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลังใช้ทำ Molding starch หรือพิมพ์ที่ทำจากแป้ง โดยทำหน้าที่ช่วยดูดความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์พวกเจลลี่ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการขึ้นรูปให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ