สนับสนุนน้ำดื่มให้หน่วยงานราชการที่ตั้งจุดบริการประชาชน


 

เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 จะมีหน่วยงานราชการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทางบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนน้ำดื่มให้ 5 จุดบริการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน (แยกโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก), เทศบาลตำบลด่านเกวียน (หน้าโรงเรียนด่านเกวียน), หมวดทางหลวงโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง (แยกสวนสัตว์)