แป้งมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลัง ถูกใช้เป็นสารให้ความหนืด และสร้างเนื้อสัมผัสแบบนุ่มเหนียว ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ความหนืดและเนื้อสัมผัสที่ดีของแป้งมันสำปะหลังมาจากคุณภาพของหัวมันสำปะหลังที่ดี มีความสมบูรณ์ของเม็ดแป้งมันสำปะหลังสูง

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังธรรมชาติด้วยสารเคมีหรือวิธีทางกายภาพ เพื่อให้ได้แป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่ได้มีการดัดแปร เช่น ทนความร้อน ทนต่อการแช่แข็ง หรือช่วยในการยึดเกาะของอาหารชุบทอด เป็นต้น

เส้นใยมันสำปะหลัง

เส้นใยมันสำปะหลังผลิตจากมันสำปะหลัง อุดมไปด้วยเส้นใยธรรมชาติสูง สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เช่น กลุ่มเบเกอรี่ และกลุ่มเนื้อสัตว์ โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสอุ้มน้ำ เก็บกักรักษาความชุ่มชื้นให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเหมาะนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

ฟลาวมันสำปะหลัง

ฟลาวมันสำปะหลังที่ผลิตจากหัวมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยที่ปลูกภายใต้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) ฟลาวมันสำปะหลังเหมาะสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ปราศจากกลูเตน (Gluten – free) ไม่มีโคเลสเตอรอลอีกทั้งยังมีเส้นใยอาหารสูงผลิตจากมันสำปะหลัง100%ที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (Non GMO) จึงทำสามารถนำมาสร้างสรรค์เมนูเพื่อคนรักสขุภาพได้อย่างไร้ข้อจำกัด