ถุงกระดาษ 20 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 49.3 x 63.5 x 14 ซม.

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ

ถุงกระดาษ 25 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 54.3 x 61 x 15 ซม.

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ