การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังระดับสากล ที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อม ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยเพื่อปรับปรุงแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณสมบัติ และรูปแบบการใช้งาน รวมถึงขนาดบรรจุภัณฑ์

การศึกษา

เอส ดับเบิลยู ไอ พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้คำปรึกษา มอบคำแนะนำด้านการใช้แป้งมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐาน

การส่งมอบสินค้า

มีระบบการจัดส่งสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับสูงสุด รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล ครอบคุมการขนส่งทุกรูปแบบ และครอบคุมพื้นที่การให้บริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั่วโลก ด้วยระบบบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพของเอส ดับบัลยู ไอ สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

การเพาะปลูกมันสำปะหลัง

เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก เป็นเครื่องมือในการทดแทนแรงงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และธุรกิจการเกษตร