surimi

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร เมื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ซูริมิ เช่น ปูอัด ลูกชิ้นปลา และทอดมันปลา สามารถทนต่อแรงเฉือน และสภาวะแช่แข็งได้ ยังคงเนื้อสัมผัสที่มีความเหนียวนุ่มเหมือนเดิม
injection : Cooked Whole Muscle

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Marinade มีความสามารถช่วยในการอุ้มน้ำได้ดี และทนต่อสภาวะแช่แข็ง นอกจากยังช่วยในการทำให้เนื้อนุ่มขึ้นด้วย
ไฟเบอร์จากมันสำปะหลังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์แฮม และเป็นการเพิ่มไฟเบอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย
Emulsion meat

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ช่วยปรับเนื้อสัมผัสให้มีความยืดหยุ่น อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนได้

BURGER PATTY

แป้งมันสำปะหลังดัดแปรมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้สูง ทนสภาวะแช่แข็ง ทำให้ลดการสูญเสียน้ำหนักหลังละลายน้ำแข็ง
เนื้อสัตว์จากพืช

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปรมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี ให้เนื้อสัมผัสที่ยืดหยุ่น และเพิ่มการจับกับน้ำมันได้ จึงถูกแนะนำให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ Plant based meat ทั้งแช่เย็นหรือแช่แข็ง