ถุงจัมโบ้ ( FIBC ) 500,850,900 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 500,850,900 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 105 x 110 x 115 ซม.

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ

ถุงจัมโบ้ ( FIBC ) 900-1,000 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 900-1,000 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 105 x 110 x 185 ซม.

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ