ถุงพลาสติก ( PP/PE ) 20 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 20 x 29 นิ้ว

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ

ถุงพลาสติก ( PP/PE ) 25 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 20 x 33 นิ้ว

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ

ถุงพลาสติก ( PP/PE ) 30 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 30 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 23  x 36 นิ้ว

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ

ถุงพลาสติก ( PP/PE ) 50 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 50 กิโลกรัม

ขนาดถุง : 26 x 40 นิ้ว

ข้อควรระวัง : เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท, ไม่มีสารเคมี ,
ไม่เป็นอันตราย , ไม่มีกลิ่น , ไม่มีการกัดกร่อน

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ , ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ