ติ่มซำ

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

ในส่วน Frozen Dumpling แป้งมันสำปะหลังดัดแปร มีส่วนช่วยในการรักษาเนื้อสัมผัสทั้งในส่วนแผ่นแป้งและส่วนไส้ เสถียรในสภาวะการแช่แข็งและการละลาย อุ้มน้ำได้ดี อีกทั้งยังป้องกันการสูญเสียความชื้นและการเยิ้มน้ำ

อาหารสำเร็จรูป

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปรมีความสามารถในการทนความเย็น และการแช่แข็ง จึงช่วยรักษาเนื้อสัมผัสไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง กักเก็บความชุ่มชื้นในอาหารแช่แข็ง เช่น บะหมี่แช่แข็ง และ อาหารแช่แข็งอื่นๆ