วุ้นเส้น

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ และเพิ่มความใส ใช้แทนแป้งถั่วเขียว และแป้งมันฝรั่ง บางส่วนในผลิตภัณฑ์ได้

บะหมี่ปราศจากกลูเตน

ฟลาวมันสำปะหลัง

ฟลาวมันสำปะหลังสามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้ 100% ในผลิตภัณฑ์เส้นที่ปราศจากแป้งสาลี โดยให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มเหนียว เส้นไม่ขาดง่าย อืดน้ำช้า

 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

แป้งมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังดัดแปรมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเหนียว สุกง่าย จึงเหมาะที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์

เส้นก๋วยเตี๋ยว

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ช่วยเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นในเส้น ช่วยลดเวลาการทำให้สุก รักษาความชุ่มชื้น และยืดอายุการเก็บรักษา

สปาเกตตี้

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ เส้นสปาเกตตี้ มีเนื้อสัมผ้สที่นุ่มเหนียว เส้นไม่เละง่าย และมีคุณสมบัติทนต่อสภาะวะแช่เย็นและแช่แข็ง