EVENT

  เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจำกัด ได้ร่วมงาน “Agro FEX 2022” จัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เป็นความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในการจัดกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน ในงาน Agro FEX เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ถือเป็นงานที่เกี่ยวกับ BCG...

  THAIFEX ANUGA ASIA 2022 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชีย โดยในครั้งนี้ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้านี้ในนาม บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด และนำเสนอแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ไฟเบอร์จากมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ อาธิเช่น ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ Clyn (คลิน) Clyn Healthy Pasta (คลินเส้นพาสต้าเกลียวจากฟลาวมันสำปะหลัง), ฟลาวสำหรับเส้นพาสต้า, ฟลาวสำหรับทำขนมไทยากิและบราวนี จัดแสดงในบูธเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รับชมและชิมอาหารตัวอย่างของเรา โดยในงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2565 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี        ...

  Food ingredients Asia 2021 (Fi Asia 2021) เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย ซึ่งในปี 2564 นี้ ทางผู้จัดได้มีการปรับรูปแบบของงานให้เป็นแบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 - 22 กันยายน 2564 ผ่านเว็ปไซต์ https://virtual-foodingredients.expoplatform.com/ ทางบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดแสดงในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนของสินค้าต่าง ๆ ของเรา และการจับคู่ธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าที่เราต้องปรับตัวในเข้ากับสถานการณ์โรคระบาดนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันที่งาน Fi Asia 2022 ที่กรุงเทพมหานคร       ...

  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมได้ ทางผู้จัดงาน THAIFEX จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าเป็นรูปแบบออนไลน์ และทางบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ก็ได้เข้าร่วมงานนี้ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ใหม่ที่เราจะได้จัดบูธแสดงสินค้า และมี Bussiness Matching กันแบบออนไลน์ โดยงานนนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็ปไซต์ https://www.thaifex-vts.com/         ...