งานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร Agro FEX 2022


 

เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจำกัด ได้ร่วมงาน “Agro FEX 2022” จัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เป็นความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในการจัดกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน

ในงาน Agro FEX เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ถือเป็นงานที่เกี่ยวกับ BCG Model งานแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอีสานร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตร ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในบูธของสงวนวงษ์และบริษัทในเครือได้มีการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมใหม่ในแบรนด์ คลิน (Clyn) ฟลาวมันสำปะหลังสำหรับทำเค้ก และ พาสต้าเส้นเกลียวจากมันสำปะหลัง (Healthy pasta cassava fusilli) และสินค้าสูตรคุณยายเมือง อาธิเช่น หมูหยองทรงเครื่อง สูตรคุณยายเมือง และกุนเชียง ไขมันน้อย และกิจกรรมส่งเสริมชาวไร่ของสงวนวงษ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีการ นำหญ้าเนเปียร์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมาจัดแสดง พร้อมให้ความรู้กับเกษตรกรภายในงาน อีกทั้งยังมีโรงเรียนปลูกปัญญา กิจกรรมน่าสนใจต่างๆ จากนักเรียนโรงเรียนปลูกปัญญา อาทิ เช่น Plookpanya School x Dusit Thani College x SWI โรงเรียนปลูกปัญญา และ วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเกิดหลักสูตรสอนทำอาหาร และนำเสนอเมนูสุดพิเศษภายในงาน และยังมีการโชว์บังคับหุ่นยนต์ Jimu Astrobot และ Tankbot ของเด็กนักเรียนที่เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เยี่ยมชมภายในงานจนได้รับคะแนนนิยมมหาชนอีกด้วย