Author: webmaster

  คุณชัยวัฒน์ โชคภาวร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนคุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ ในการร่วมงานแถลงข่าวงานวิ่ง Korat Motorway Lamtakhong และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในนาม บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และ โรงเรียนปลูกปัญญา ณ The Mall Korat - บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.) : ผลิตเเละจัดจำหน่ายเเป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch)               ...

  บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมสนับสนุน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ เนื้องอกในปอด มะเร็งปอด วัณโรค นอนกรน ชัก และภาวะผิดปกติในสมอง - บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.) : ผลิตเเละจัดจำหน่ายเเป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch)           ...

  บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมสมทบทุนก่อสร้างกุฏิถวายสงฆ์ ซื้อที่ดินถวายวัด ณ ที่พักสงฆ์หนองขาม-สระเพลง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา        ...

  วันที่ 3 เมษายน 2566 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดกิจจกรม "ม่วนซื่น ชื่นใจ ปันผลชาวไร่ พี่น้องสงวนวงษ์" ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบเงินปันผลให้กับชาวไร่กลุ่มสมาชิกของบริษัท มูลกว่า 200,000 บาท ทั้งยังมีการมอบของรางวัลต่าง ๆ มากมายให้กับชาวไร่ และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่องการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง และโครงการอื่น ๆ              ...

  ในโอกาสปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 นี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ร่วมทำบุญบูรณะสถานวัดหนองบัวศาลา และร่วมประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผลไม้ ไอศกรีม เพื่อคลายร้อน            ...

  เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 จะมีหน่วยงานราชการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทางบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนน้ำดื่มให้ 5 จุดบริการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน (แยกโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก), เทศบาลตำบลด่านเกวียน (หน้าโรงเรียนด่านเกวียน), หมวดทางหลวงโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง (แยกสวนสัตว์)   ...

  เนื่องด้วยบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 3 ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องตัดหญ้า สำหรับทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดในหมู่บ้าน ซึ่งหน่วยงานราชการในพื้นที่มีข้อจำกัดในการให้บริการ จึงไม่สามารถตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะในซอยขนาดเล็ก และพื้นที่คับแคบได้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังบริษัทสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าสำหรับให้ชาวบ้านดำเนินการตัดหญ้าในพื้นที่ดังกล่าว        ...

  ในปี 2566 นี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีโครงการ “SWI ช่วยกาชาด โคราชไม่ขาดเลือด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางกาชาด และทางผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการรักษา โดยสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์บริจาคเลือด เช่น การจัดรถรับ-ส่งในกรณีที่บริจาคนอกสถานที่, การเชิญทางกาชาดเข้ามารับบริจาคในพื้นที่ของบริษัท, จัดให้มีของที่ระลึกมอบให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นี้ได้รับการบริจาคเลือดร่วม 85 ยูนิต            ...

  ด้วยทางวัดหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้จัดงานทำบุญวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยทางกรรมการวัดได้จัดกิจกรรมสอยดอกไม้เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ แต่ด้วยทางวัดยังขาดของขวัญอยู่จำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์รางวัลดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามกำลังศรัทธา   ...

  ในปี 2566 นี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีโครงการ “SWI ช่วยกาชาด โคราชไม่ขาดเลือด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางกาชาด และทางผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการรักษา โดยสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์บริจาคเลือด เช่น การจัดรถรับ-ส่งในกรณีที่บริจาคนอกสถานที่, การเชิญทางกาชาดเข้ามารับบริจาคในพื้นที่ของบริษัท, จัดให้มีของที่ระลึกมอบให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ได้รับการบริจาคเลือดร่วม 13 ยูนิต            ...