ม่วนซื่น ชื่นใจ ปันผลชาวไร่ พี่น้องสงวนวงษ์


 

วันที่ 3 เมษายน 2566 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดกิจจกรม “ม่วนซื่น ชื่นใจ ปันผลชาวไร่ พี่น้องสงวนวงษ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบเงินปันผลให้กับชาวไร่กลุ่มสมาชิกของบริษัท มูลกว่า 200,000 บาท ทั้งยังมีการมอบของรางวัลต่าง ๆ มากมายให้กับชาวไร่ และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่องการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง และโครงการอื่น ๆ