สนับสนุนเครื่องตัดหญ้าให้กับบ้านหนองปลิง


 

เนื่องด้วยบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 3 ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องตัดหญ้า สำหรับทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดในหมู่บ้าน ซึ่งหน่วยงานราชการในพื้นที่มีข้อจำกัดในการให้บริการ จึงไม่สามารถตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะในซอยขนาดเล็ก และพื้นที่คับแคบได้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังบริษัทสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าสำหรับให้ชาวบ้านดำเนินการตัดหญ้าในพื้นที่ดังกล่าว