Activities

  เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 จะมีหน่วยงานราชการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทางบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนน้ำดื่มให้ 5 จุดบริการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน (แยกโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก), เทศบาลตำบลด่านเกวียน (หน้าโรงเรียนด่านเกวียน), หมวดทางหลวงโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง (แยกสวนสัตว์)   ...

  เนื่องด้วยบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 3 ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องตัดหญ้า สำหรับทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดในหมู่บ้าน ซึ่งหน่วยงานราชการในพื้นที่มีข้อจำกัดในการให้บริการ จึงไม่สามารถตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะในซอยขนาดเล็ก และพื้นที่คับแคบได้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังบริษัทสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าสำหรับให้ชาวบ้านดำเนินการตัดหญ้าในพื้นที่ดังกล่าว        ...

  ด้วยทางวัดหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้จัดงานทำบุญวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยทางกรรมการวัดได้จัดกิจกรรมสอยดอกไม้เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ แต่ด้วยทางวัดยังขาดของขวัญอยู่จำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์รางวัลดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามกำลังศรัทธา   ...

  มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยปีนี้ได้มอบให้ทั้งหมด 10 สถานที่ คือ โรงเรียนบ้านหนองบัวศาลา, โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก, โรงเรียนอ่างหนองแหน, โรงเรียนบ้านหนองพลวง, โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร (ฮาลาล), บ้านหนองปลิง หมู่ 9, สำนักงานเทศบาลด่านเกวียน, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และโรงเรียนบ้านหนองตาคง        ...