ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ วัดหนองตะลุมปุ๊ก


 

ด้วยทางวัดหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้จัดงานทำบุญวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยทางกรรมการวัดได้จัดกิจกรรมสอยดอกไม้เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ แต่ด้วยทางวัดยังขาดของขวัญอยู่จำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์รางวัลดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามกำลังศรัทธา