มอบเงินสนับสนุน Korat Motorway Lamtakhong


 

คุณชัยวัฒน์ โชคภาวร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนคุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ ในการร่วมงานแถลงข่าวงานวิ่ง Korat Motorway Lamtakhong และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในนาม บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และ โรงเรียนปลูกปัญญา ณ The Mall Korat – บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.) : ผลิตเเละจัดจำหน่ายเเป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch)