SWI ช่วยกาชาด โคราชไม่ขาดเลือด ครั้งที่ 1


 

ในปี 2566 นี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีโครงการ “SWI ช่วยกาชาด โคราชไม่ขาดเลือด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางกาชาด และทางผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการรักษา โดยสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์บริจาคเลือด เช่น การจัดรถรับ-ส่งในกรณีที่บริจาคนอกสถานที่, การเชิญทางกาชาดเข้ามารับบริจาคในพื้นที่ของบริษัท, จัดให้มีของที่ระลึกมอบให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ได้รับการบริจาคเลือดร่วม 13 ยูนิต