ร่วมสนับสนุน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


 

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมสนับสนุน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ เนื้องอกในปอด มะเร็งปอด วัณโรค นอนกรน ชัก และภาวะผิดปกติในสมอง – บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.) : ผลิตเเละจัดจำหน่ายเเป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch)