กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของบุตรพนักงาน


 

ในทุก ๆ ปี บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานพนักงานได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมและสนุกสนานไปด้วยกัน โดยจะมีการมอบทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี และมอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน โดยในปี 2566 นี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาเรียนดีทั้งหมด 82 ทุน และทุนการศึกษาเรียนดี 3 ปีซ้อน 4 ทุน