activities2

  ในโอกาสปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 นี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ร่วมทำบุญบูรณะสถานวัดหนองบัวศาลา และร่วมประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผลไม้ ไอศกรีม เพื่อคลายร้อน            ...

  ในปี 2566 นี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีโครงการ “SWI ช่วยกาชาด โคราชไม่ขาดเลือด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางกาชาด และทางผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการรักษา โดยสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์บริจาคเลือด เช่น การจัดรถรับ-ส่งในกรณีที่บริจาคนอกสถานที่, การเชิญทางกาชาดเข้ามารับบริจาคในพื้นที่ของบริษัท, จัดให้มีของที่ระลึกมอบให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นี้ได้รับการบริจาคเลือดร่วม 85 ยูนิต            ...

  ในปี 2566 นี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีโครงการ “SWI ช่วยกาชาด โคราชไม่ขาดเลือด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางกาชาด และทางผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการรักษา โดยสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์บริจาคเลือด เช่น การจัดรถรับ-ส่งในกรณีที่บริจาคนอกสถานที่, การเชิญทางกาชาดเข้ามารับบริจาคในพื้นที่ของบริษัท, จัดให้มีของที่ระลึกมอบให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ได้รับการบริจาคเลือดร่วม 13 ยูนิต            ...

  ในทุก ๆ ปี บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานพนักงานได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมและสนุกสนานไปด้วยกัน โดยจะมีการมอบทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี และมอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน โดยในปี 2566 นี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาเรียนดีทั้งหมด 82 ทุน และทุนการศึกษาเรียนดี 3 ปีซ้อน 4 ทุน            ...