3. ผลิตสารชีวภัณฑ์แจกฟรี

เพื่อลดการใช้สารเคมีในการดูแลแปลงมันสำปะหลัง และพืชอื่น ๆ จึงมีการผลิตสารสกัดจากสะเดา เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อ “แจกฟรี” ให้สมาชิกในเครือข่าย